El compromís amb la qualitat del nostres productes i serveis s’ha mantingut ferm des de el nostres orígens, sabent que el que el projectes  executats amb qualitat són la millor carta de presentació vers als nous clientes i la principal forma de conservar-los

La nostra política del Sistema Integrat de Gestió

La missió d’SDC és proporcionar serveis que assoleixin les expectatives dels nostres clients. En aquesta línia la Gerència estableix la següent política d’empresa:

 

  • Assegurar la satisfacció dels clients i altres parts interessades, comprometent-nos a assolir els requisits del sistema de gestió del servei, aplicant la millora continua.

 

  • Assegurar l’avaluació dels riscos i oportunitats com eina de millora.

 

  • Asegurar la satisfacción de la sociedad, mediante el respeto al medio ambiente, el cumplimiento de la legislación y el compromiso de mejora continua del sistema

 

  • Promover la satisfacción de los empleados mediante la adecuada organización y gestión de las personas como mejora del sistema.

 

  • Comunicar als clients, a la organització, als proveïdors i a la societat en general, la informació rellevant en matèria de qualitat i gestió documental.

 

  • Assegurar que la política esta disponible, tant interna com externament, es comunica, s’entén, s’aplica i es manté com informació documentada.

 

Com a fita de qualitat hem de ser reconeguts al nostre mercat com a una empresa de referència, tant en la qualitat dels nostres serveis, com pel tracte personalitzat als nostres clients i amb aquesta estratègia poder contribuís al èxit de SDC.