La nostra empresa començà a prestar serveis a l’any 2001 i amb la seva voluntat de millora continua, al 2017 va arribar el moment d’obtenir una certificació per a demostrar la seva excel·lència. Els aspectes relatius a la qualitat, el medi ambient i la seguretat son valors d’imatge de creixement i continuïtat  per a les organitzacions.

En aquest context, hem obtingut la certificació del nostre sistema de gestió segons les normes:

 

  • UNE ISO 9001: 2015. Sistemes de gestió de la qualitat.

 

  • UNE ISO 30301: 2011. Informació i documentació, Sistemes de gestió per als documents.

 

 

La missió d’SDC és proporcionar serveis que assoleixin les expectatives dels nostres clients. En aquesta línia la Gerència estableix la següent política d’empresa:

 

  • Assegurar la satisfacció dels clients i altres parts interessades, comprometent-nos a assolir els requisits del sistema de gestió del servei, aplicant la millora continua.

 

  • Assegurar l’avaluació dels riscos i oportunitats com eina de millora.

 

  • Assegurar la satisfacció de la sociedat, mediante el respeto al medio ambiente, el cumplimiento de la legislación y el compromiso de mejora continua del sistema

 

  • Promoure la satisfacció dels empleats mitjançant l’adequada organització de les persones com a millora del sistema.

 

  • Comunicar als clients, a la organització, als proveïdors i a la societat en general, la informació rellevant en matèria de qualitat i gestió documental.

 

  • Assegurar que la política esta disponible, tant interna com externament, es comunica, s’entén, s’aplica i es manté com informació documentada.

 

Com a fita de qualitat hem de ser reconeguts al nostre mercat com a una empresa de referència, tant en la qualitat dels nostres serveis, com pel tracte personalitzat als nostres clients i amb aquesta estratègia poder contribuís al èxit de SDC.

ordenar-archivos