SERVEIS DE DIGITALITZACIÓ I CATALOGACIÓ, S.L. (SDC) és especialista en rendibilitzar el patrimoni documental de les empreses. Assessorem, cataloguem, digitalitzem i oferim solucions per gestionar eficaçment arxius i documents, tant analògics com digitals.

En aquest context, hem obtingut la certificació del nostre sistema de gestió segons les normes:

 

  • UNE ISO 9001: 2015. Sistemes de gestió de la qualitat.

 

  • UNE ISO 30301: 2019. Informació i documentació, Sistemes de gestió per als documents.

 

 

La missió de SDC és proporcionar serveis que satisfacin les expectatives dels nostres clients.

En aquesta línia, la Gerència estableix com a política de companyia:

 

● Assegurar la satisfacció dels clients i altres parts interessades, comprometent-se a complir amb els requisits de sistema de gestió de l’servei, aplicant la millora contínua.

 

● Assegurar l’avaluació dels riscos i oportunitats com a eina de millora.

 

● Assegurar la satisfacció de la societat, mitjançant el respecte a l’entorn, el compliment de la legislació i el compromís de millora contínua de el sistema.

 

● Promoure la satisfacció dels empleats mitjançant l’adequada organització i gestió de les persones com a millora de sistema.

 

● Comunicar als clients, a l’organització, als proveïdors ia la societat en general la informació rellevant en matèria de qualitat i gestió documental.

 

● Assegurar que la política està disponible tant interna com externament, comunicar-se, entendre, aplicar i mantenir-se com informació documentada.

 

Com a meta de qualitat hem de ser reconeguts en el nostre mercat com una empresa de referència, tant per la Qualitat dels nostres serveis, com pel tracte personalitzat cap als nostres clients, i amb aquesta estratègia poder contribuir a l’èxit de SDC.

 

Per tal de dirigir els passos cap a la millora contínua dels nostres serveis, la Direcció insta tot el personal a complir les disposicions establertes en el nostre sistema de gestió de la qualitat i a aportar tota la seva professionalitat i interès en l’assoliment dels objectius.